Czy wakacje kredytowe w kredycie hipotecznym to dobry pomysł?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe dochodzące spokojnie do 20-30 lat po przedstawieniu średniej zdolności kredytowej. W tym czasie przy spłacie może pojawić się wiele problemów. Wakacje kredytowe to standardowa opcja występująca w bankach detalicznych do ochrony interesów kredytobiorcy. Czy warto jednak korzystać z takiego narzędzia i czy przypadkiem nie wiąże się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami?

Jak można rozumieć wakacje kredytowe?

Banki zgadzają się na częściowe lub całościowe zaprzestanie spłaty rat kredytu hipotecznego pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia o takiej ewentualności. Odroczenie nie jest równe z anulowaniem rat, o czym warto pamiętać przy tworzeniu strategii restrukturyzacyjnych. Jedna z największych wad wakacji kredytowych to naliczanie odsetek od niespłaconej w terminie kwoty, a zatem każde wakacje kredytowe to dodatkowy zarobek dla banku.

Opcjonalne narzędzie restrukturyzacyjne, niestety z pewnymi zagrożeniami

W większości ofert dotyczących kredytów hipotecznych zauważysz informację o wakacjach kredytowych dostępnych raz do roku lub w innym wybranym okresie dla każdego kredytobiorcy. To narzędzie umożliwiające zabezpieczenie płynności w razie wystąpienia niespodziewanych wydatków w gospodarstwie domowym. Niekiedy do wakacji kredytowych potrzebujesz udowodnienia złej sytuacji ekonomicznej, chociaż od tej normy banki zaczęły w ostatnim czasie odchodzić. Z wakacji kredytowych nie skorzystasz automatycznie, tylko po złożeniu wniosku, przekazaniu konkretnej informacji doradcy. Negatywna sytuacja ekonomiczna może skutkować aktualizacją, kolejnym badaniem zdolności kredytowej. Bank może zdecydować się w krytycznych warunkach na rozwiązanie umowy kredytowej. Najlepiej zatem spłacać zobowiązanie bez uwzględniania narzędzi restrukturyzacyjnych.

Wakacje kredytowe chronią przed wpisem w BIK

Z drugiej strony lepiej wnioskować o wakacje kredytowe niż opóźniać się ze spłatą rat w kredycie hipotecznym, bo dłuższe zaniedbania skutkują wpisem w BIK, który przedawnia się po bardzo długim czasie. Nawet ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza zasady restrukturyzacji kredytu hipotecznego. Prognozowanie spłaty zadłużenia na wiele lat jest praktycznie niemożliwe, więc wakacje kredytowe i indywidualne prowadzenie kredytobiorcy przez bank to najczęściej najlepsze rozwiązania, aby zoptymalizować płynność. Koszt wakacji kredytowych możesz w niektórych przypadkach przesunąć na ostatnią ratę, co daje prawdopodobnie największy komfort. Co myślisz o aktualnych normach restrukturyzacyjnych występujących w bankach detalicznych?

 

back to top