Kredyt gotówkowy dla rolnika

Wstęp…

Rolnictwo jest dziedziną życia, którą w dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić bez wykorzystania różnego rodzaju maszyn (np. traktorów lub kombajnów). Współczesny rolnik może mieć do dyspozycji sprzęt, którego wartość może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, a zakup bez odpowiedniego zaplecza finansowego może być bardzo trudny lub całkowicie niemożliwy. Warto wspomnieć, że sprzęt generuje koszty związane z jego utrzymaniem. Z pomocą przychodzą specjalne oferty kredytów rolniczych. Co prawda istnieje wiele form finansowania działalności rolniczej, jednak kredyty dla rolników nie nakładają na farmerów obowiązku przeznaczenia pożyczonej sumy pieniężnej na odgórnie ustalony cel.

Rodzaje kredytów rolniczych.

Kredyt rolniczy obrotowy udzielany jest farmerom, którzy planują przeznaczyć pozyskane środki na sfinansowanie bieżących kosztów związanych np. z utrzymaniem maszyn rolniczych (zakup oleju napędowego lub części zamiennych), pozyskaniem niezbędnych substancji, do których można zaliczyć nawozy, wapna, pasze bądź materiał siewny lub innych koniecznych przedmiotów przy pracy rolnej.

Kredyt rolniczy obrotowy - pozwala na przeprowadzenie inwestycji, polegających na pozyskaniu nowych lub pochodzących z rynku wtórnego maszyn rolniczych. Możliwy jest również zakup niezbędnych materiałów budowlanych, który zostaną wykorzystane do postawienia budynku gospodarczego. Kredyt rolniczy obrotowy może być również wykorzystany na poczet uregulowania zobowiązań wobec ewentualnych sprzedawców gruntów bądź przedsiębiorstwach rolnych. Wariantem kredytu obrotowego jest rolniczy kredyt inwestycyjny, który w przeciwieństwie do swojego pierwowzoru jest dofinansowany ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokości kredytów rolniczych.

Wysokość kredytu rolniczego obrotowego może wynosić nawet do 40 000 zł, natomiast w przypadku kredytu rolniczego inwestycyjnego kwota znajduje się w przedziale od 50 000 zł do 500 000 zł. W przypadku kredytu inwestycyjnego uzyskana kwota może być zróżnicowana, ponieważ mieści się w zakresie od 5 do 16 milionów zł.

Procedury związane z podjęciem kredytu rolniczego.

Do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej niezbędne jest przeprowadzenie procedury weryfikacji dochodów rolnika. Instytucje bankowe najczęściej żądają przedstawienia zaświadczenia o dochodach gospodarstwa rolnego oraz ilość hektarów, które rolnik może uzyskać z Urzędu Gminy. Innym przydatnym dokumentem może być potwierdzenie braku zadłużenia podatku rolnego oraz składkami na ubezpieczenie społeczne z KRUS.

Aby skorzystać z oferty należy złożyć specjalny wniosek online lub poprzez kontakt telefoniczny. Pozwoli to na uzyskanie istotnych informacji dotyczących kredytu. Dzięki braku konieczności osobistej wizyty w placówce, ilość formalności ograniczona jest do niezbędnego minimum, czego efektem jest możliwość otrzymania decyzji pożyczkowej nawet w 15 minut.

 

back to top