Kredyt hipoteczny krok po kroku

W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego musimy wiedzieć o tym, że zarówno definicja jak i sama nazwa kredytu wskazuje na zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości jednak zgodnie z prawem bankowym nie jest to jedyna forma gwarancji, jaką wymaga od nas bank. Bank udzielając nam takie zobowiązanie wymaga także przedstawienia możliwości spłaty kredytu w przyszłości – zarówno dalszej, jak i bliższej. Konieczne będzie zatem przedstawienie celu finansowania. Jeśli zgodnie z celem kredytowania, za otrzymane pieniądze chcemy zakupić nieruchomość, bank tym samym będzie wymagał od nas przedstawienia lokalu, którym jesteśmy zainteresowani, a także dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i pozostałe rodzaje zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny – dokumenty, które musimy przygotować

Jeżeli nosimy się z zamiarem zaciągnięcia kredytu hipotecznego, musimy przygotować oraz wypełnić wiele różnych dokumentów. Najważniejszy jest tutaj wniosek ponieważ to od niego rozpoczyna się cała procedura. To jak wygląda wniosek akie dane musimy wypełnić oraz jakie dokumenty przygotować zależy od konkretnego banku, jednak jego wypełnienie nie powinno być problematyczne i nie zajmie nam dużo czasu. Większe kłopoty mogą jednak sprawić pozostałe dokumenty, które będziemy musieli zgromadzić aby otrzymać kredyt.

Starając się o kredyt hipoteczny, musimy przedstawić w wybranym przez nas banku dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Kolejnym istotnym dokumentem są dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę może to być: oświadczenie o dochodach, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, umowa o pracę bądź świadectwo pracy, w niektórych przypadkach bank może wymagać od nas również deklaracji pracodawcy o chęci przedłużenia umowy o pracę.

Jeżeli ubiegamy się o kredyt hipoteczny, a jesteśmy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, musimy złożyć w banku następujące dokumenty: oświadczenie o dochodach, umowy za okres ostatniego roku, a także deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.

Szansę na kredyt hipoteczny mają również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, musimy wówczas złożyć w banku takie dokumenty jak: NIP i REGON, CeiDG lub KRS, a także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami oraz deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy, a także dokumenty księgowe lub ewidencje faktur.

Jeżeli posiadamy jeszcze inne źródła dochodów również powinniśmy dołączyć takie dokumenty. Zwiększą one możliwość otrzymania kredytu hipotecznego, a także mogą stanowić kartę przetargową przy negocjacjach z bankiem.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

O kredyt hipoteczny staramy się zazwyczaj na etapie kupna domu bądź mieszkania, wybudowania domu czy jego remontu. W przypadku kredytów hipotecznych do wniosku musimy dołączyć również dokumenty dotyczące nieruchomości której hipoteka zostanie obciążona. A zatem przy zakupie domu czy mieszkania z rynku pierwotnego musimy zgromadzić takie dokumenty jak: umowa przedwstępna z deweloperem, potwierdzenie wpłaty wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów, a także pozwolenie na budowę, KRS i pełnomocnictwo osoby reprezentującej dewelopera,

Jeżeli chodzi o kupno nieruchomości z rynku wtórnego, aby otrzymać kredyt hipoteczny musimy przygotować następujące dokumenty: umowę przedwstępną ze sprzedawcą, potwierdzenie wpłaty wkładu własnego, księgę wieczystą oraz dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży dla sprzedawcy oraz wycenę bankową nieruchomości.

 

back to top