Kredyty gotówkowe.

Pojęcie kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy jest kredytem jaki przyznawany jest w formie gotówki. Może być on przeznaczony na dowolny cel. Do tego, aby można było otrzymać kredyt gotówkowy niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa kredytobiorcy obliczana jest poprzez sprawdzenie, jakie są jego zarobki i stałe zobowiązania, a także jaka jest jego aktualna sytuacja rodzinna. Sama procedura przyznawania kredytu gotówkowego nie jest jakość specjalnie skomplikowana, a im łatwiejsza tym wyższe będzie oprocentowanie takiego kredytu. Kredyty gotówkowe uznawane jest za najdroższe produkty bankowe. Ma to potwierdzenie w intensywności pojawiania się reklam w telewizji. Kredyt gotówkowy jest kredytem jaki zawiera się na krótki okres od roku do dwóch lat. Są jednak i takie kredyty gotówkowe jakie udzielane są na okres lat ośmiu. Można wyróżnić kilka rodzajów kredytów gotówkowych jakich przeznaczenie może być bardzo zróżnicowane.

Kredyt budowlany, a kredyt hipoteczny.

Kredyt budowlany jest kredytem jaki jak łatwo się można domyślić po nazwie przeznaczony jest na budowę domu. Bardzo często w przypadku takiego kredytu działka budowlana na jakiej ma stanąć dom uznawana jest za wkład własny kredytobiorcy. Zwykle kredyty budowlane udzielane są w specjalnych transzach jakie bank wypłaca przez okres budowy domu przez okres około dwóch lat. Kredytobiorca przez czas w jakim wypłacane są transze spłaca jedynie raty odsetkowe. Taki czas nazywa się okresem karencji spłaty kredytu. Po zakończeniu tego okresu kredytobiorca zaczyna spłacać pełne raty kapitałowo odsetkowe. Kredyt staje się kredytem hipotecznym, a jego zabezpieczeniem jest nieruchomość jaka została wybudowana. Zanim bank wypłaci nam kolejną transzę kredytu spłaca jaki jest postęp robót budowlanych. Przed wypłaceniem kolejnej transzy kredytu, kredytobiorca musi przedstawić koszta jakie poniósł do tej pory na budowę domu. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Jest to kredyt celowy, którego zabezpieczeniem jest wpis do hipoteki nieruchomości. Wpis ten obowiązuje do momentu, kiedy kredyt zostanie całkowicie spłacony. Zaletą takich kredytów jest zazwyczaj niższe oprocentowanie. W przypadku, kiedy wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, ryzyko kredytowe jest niewielkie. Wiele banków poza ustanowieniem hipoteki, wymaga cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości przez cały okres kredytowania. Jedną z najczęstszych i najbardziej znanych odmian kredytu hipotecznego jest kredyt mieszkaniowy. Dzięki niemu można pozyskać środki jakie niezbędne są do kupienia własnego mieszkania. Są również sytuacje, kiedy kredyt hipoteczny zaciąga się po to, aby spłacić inny kredyt, który jest droższy. Dzieje się tak dzięki konsolidacji długu. Polega ona na zamianie kilku droższych kredytów na jeden kredyt, który będzie łatwiejszy do spłaty.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy bierzemy kredyt hipoteczny na budowę domu. Nieruchomość ma wartość 300 000 złotych, a kwota kredytu jaką chcemy wziąć wynosi 240 000 złotych. Kredyt bierzemy w złotówkach. Będziemy go spłacać w równych ratach przez okres trzydziestu lat. Starszy z kredytobiorców ma obecnie 35 lat. Biorąc pod uwagę te wszystkie wytyczne, w czerwcu 2017 roku najlepsza będzie oferta Banku Polskiego. Jest to oferta pakietowa o nazwie Własny Kąt hipoteczny. Minimalny wkład wynosi 20%, zaś maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Marża wynosi 1,65%, zaś prowizja jest zerowa. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest bardzo mała i wynosi 3,45%. Na tej podstawie bank wyliczy nam ratę miesięczną w wysokości 1062 złotych.

 

back to top