Osoba zatrudniona na umowę cywilną

Takie osoby również mogą się starać o zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Starając się o niższą kwotę musimy udowadniać że pracujemy u tego samego pracodawcy od przynajmniej roku. Jeżeli interesuje nas większa gotówka niestety w wielu bankach mogą spotkać nas trudności gdyż większość banków nie honoruje tego rodzaju umów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Jeżeli prowadzimy firmę od kilu miesięcy bank bez najmniejszych problemów udzieli nam kredytu gotówkowego. Trudności mogą się pojawić tylko w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu.

Szansę na udzielenie kredytu gotówkowego ma każdy pełnoletni obywatel Polski który nie posiada złej historii kredytowej. To na jaki kredyt może liczyć zależy tylko i wyłącznie od tego jaką posiada formę zatrudnienia oraz jakie uzyskuje dochody. Osoby będące w związku małżeńskim nie muszą zaciągać kredytu wraz z małżonkiem bądź za jego zgodą. Większość banków udzieli kredytu „po cichu” nie przekraczającego kwoty 20 tysięcy zł. Problem może się pojawić u osób będących w związku małżeńskim z podpisana intercyzą, ubiegając się o większą kwotę można napotkać trudności, kiedy masz wątpliwości czy dostaniesz kredyt to kredyty gotówkowe są tutaj.

 

back to top